1 mars – dags att koppla hunden!

1 mars – dags att koppla hunden!

Mellan 1 mars och 20 augusti ska du enligt lag hålla din hund under extra stor uppsikt för att skydda de vilda djuren som nu får ungar.

Hundar får visserligen aldrig springa lösa och jaga eller driva vilt om det inte är under jakt med människa. Men så här års är reglerna alltså ännu strängare. Hunden måste inte var kopplad. Men du ska ha så bra lydnad på den att håller sig vid din sida, även om en harpalt skuttar upp i ett dike. Handen på hjärtat, klarar ni det?

Att ha strikt ansvar för sin hund brukar beskrivas som att du ska ha som ett osynligt koppel på din hund. Ordet ”koppeltvång” nämns aldrig i lagstiftningen. Med undantag för rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundägare håller sin hund i band eller instängd. Vet du med dig att du har full kontroll på din hund och att du kan få stopp på hunden och den alltid kommer på inkallning, behöver du alltså inte nödvändigtvis ha den i koppel. Är du däremot osäker, eller rentav vet att din hund gärna springer iväg och nosar och ibland inte kommer på en gång när du kallar, ska du alltså ha den kopplad.

Hundägaren är ansvarig

Följderna kan bli både stora och kostsamma om din hund ställer till skada, och det är alltid du som hundägare som är ansvarig.

– Som hundägare behöver man inte ha varit vårdslös eller oaktsam för att tvingas betala skadestånd. Man ansvarar alltid för det hunden gör. Så även om en person kommer fram och klappar hunden utan att ha bett om lov så kan du få betala om din hund skulle skada personen, säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på Svedea.

Håller du hunden kopplad?

Klarar du att få stopp på din hund om en harpalt skuttar upp ur ett dike framför nosen på den? Eller ett gäng rådjur rusar över ett fält? Det är det faktiskt inte många som gör, jaktlusten är stor hos många raser. Det är inget att skämmas för alltså, bara du hanterar det. Och gärna tränar förstås.

Tänk på att det finns platser där du alltid måste ha hunden kopplad. Det kan vara parker, naturreservat, lekplatser och badplatser. Vad som gäller varierar i olika kommuner, så kolla upp vad som gäller där du bor

Hur gör du själv under den här perioden – håller du hunden kopplad, eller klarar den att ströva kring fritt? Gör du olika i olika situationer?

Aktuellt