Vanliga ljud från hemmet kan skrämma din hund

Vanliga ljud från hemmet kan skrämma din hund

Att många hundar tycker ljudet från fyrverkerier är fruktansvärt är vi numera medvetna om. Men nu visar en ny studie att hundar upplever andra ljud i hemmet som obehagliga och skrämmande.

Det är välkänt att plötsliga höga ljud, som fyrverkerier eller åskväder, ofta utlöser en hunds ångest. Men nu har en ny studie upptäckt att även vanliga ljud, som en brandvarnare eller en mikrovågsugn, kan skrämma en hund. Studien publicerades i Frontiers in Veterinary Science och gjordes av forskare vid University of California.

Hundars ångest

Forskningen fann att högfrekventa, oavbrutna ljud som till exempel varningen från en rökdetektor är mer benägna att orsaka hundars ångest, snarare än lågfrekvent, kontinuerligt ljud.

”Vi vet att det finns många hundar som är känsliga för ljud. Men vi underskattar deras rädsla för buller som vi anser vara normala”, säger huvudförfattaren Emma Grigg, forskarassistent och föreläsare vid UC Davis School of Veterinary Medicine.

Inte nog med det. Studien visar också att många hundägare är dåliga på att läsa hundarnas kroppsspråk. På så vis underskattar de hundens obehag och rädsla. 

Stress hos hund

Forskare undersökte 386 hundägare om deras hundars svar på olika ljud i hushållet och undersökte därutöver inspelade hundbeteenden och mänskliga reaktioner från 62 videor. 

”Det finns en bristande överensstämmelse mellan ägarnas uppfattning om rädsla och mängden rädsla som faktiskt finns”, säger Grigg. ”Vi hoppas att den här studien får människor att tänka på ljudkällorna som kan orsaka stress hos hunden. Då kan de vidta åtgärder för att minimera sin hunds exponering för det.”

En del låter smärtsamt för hund

Eftersom hundar har en oerhört mycket bättre hörsel än människor, kan vissa ljud också vara potentiellt smärtsamma för en hund. Ljud som vi inte ens hör, till exempel mycket höga eller högfrekventa ljud. Griggs tips är bland annat att minimera exponeringen för hunden. Det kan vara så enkelt som att byta batterier oftare i rökdetektorer eller att ta ut en hund från ett rum där höga ljud förekommer.

Aktuellt