Veterinären svarar: Hur farligt är algblomning?

Veterinären svarar: Hur farligt är algblomning?

Algblomningen är som störst under sensommar och höst.  Men hur farligt är det egentligen? Härliga Hunds veterinär ger svar.

Fråga: Hur farlig är algblomning?

Hej! Vi bor i Trosa skärgård där de tyvärr ibland förekommer algblomning. Då vi har en hund, en lagotto som älskar att bada är det mycket stressande. Vi skulle gärna vilja veta mer om giftiga alger och hur farliga de är?

Tossans oroliga matte och husse

Svar: Det kan vara livshotande

Hej och tack för er viktiga fråga!

Tyvärr är algförgiftning livshotande för hundar, men de hundar som kommer snabbt till veterinär kan klara sig. De hundar som överlevt den första kritiska tiden efter algförgiftning kan tillfriskna fullständigt, men de kan också få skador på inre organ. Så här kommer information så ni kan undvika att er hund drabbas.

Det vi kallar blågröna alger, är egentligen bakterier vid namn cyanobakterier som det finns många sorter av, mer eller mindre giftiga. Under högsommaren och hösten, då vattnet är varmt och näringsrikt, kan de börja blomma och släppa ut gifter som är mycket farliga för både människor och djur.

Cyanobakterier kan finnas i i sjöar, hav och i vattendrag, främst i stillastående sötvatten men ibland även i saltvatten. Vid algblomning kan man se en grumlig hinna på vattenytan, ofta gulaktig eller blågrön. Gifterna kan dock finnas kvar i vattnet även flera dagar efter att algblomningen har upphört och vattnet ser renare ut. Även skummet i vattenbrynet kan innehålla en dödlig mängd gifter.

Om hundar badar i eller dricker av algförgiftat vatten kan de drabbas av allvarlig sjukdom, även om de bara har fått i sig små mängder, till exempel genom att slicka pälsen. Förgiftningen kan leda till skador på lever, njurar, hjärta, mage och tarm samt nervsystem. I värsta fall kan förgiftningen leda till döden, ibland inom en timme efter bad.

Symptom på förgiftning

Symptomen är mycket varierande och vilka symptom hunden utvecklar och hur allvarliga de blir beror på hur mycket gift hunden har fått i sig eller fått i pälsen, vilken art av blågröna alger det handlar om samt hundens storlek och ålder.

De första symptomen på algförgiftning är ofta oro, darrighet och kräkningar. Symptom kan uppkomma redan inom en timme efter förgiftning. Hunden kan sedan bli svag och vinglig, få bleka slemhinnor, få svårt att andas och utveckla kramper. I slutfasen kan hunden ramla omkull, hamna i koma och avlida.

Om du tror att hunden kan ha badat i förgiftat vatten, åk omedelbart till närmaste veterinär. Skölj om möjligt av hunden med rent vatten innan du åker, men var så snabb som möjligt. Ring och tala om att du är på väg så att veterinären kan förbereda behandlingen, varje minut är viktig. Förhindra att hunden får i sig ytterligare gift genom att slicka sig på pälsen. Använd om möjligt handskar på dig själv och sätt gärna en halskrage på hunden om du har en sådan.

Hos veterinären spolas/badas ofta pälsen av igen och om hunden tros ha druckit av vattnet kan kräkningar framkallas medicinskt. Hunden skrivs i de flesta fall in för intensivvård och bevakning. Det finns tyvärr inget motgift mot alggifter, endast understödjande behandling kan ges.

Kontrollera alltid badvattnets kvalitet inför badutflykt! Information om vattenkvalitet vid större svenska badplatser finns hos Havs- och vattenmyndigheten. För information om svenska havsområden, se aktuellt läge hos SMHI. Även Länsstyrelsen uppdaterar aktuell information om algblomning  i Egentliga Östersjön, Västerhavet och Bottniska viken.

Veterinär Anja Launila, First Vet

 

Aktuellt