En cancerdiagnos behöver inte innebära slutet

En cancerdiagnos behöver inte innebära slutet

Cancerdiagnoser bland våra fyrfota vänner ökar. Orsaken är naturligtvis inte kedjerökande dvärgpudlar eller mopsar med osunda solvanor. Nej, det är snarare en ökad livslängd hos hundar som ligger bakom ökningen av antalet cancerfall.

Tack vare en mer avancerad veterinärvård så lever hundar betydligt längre idag än tidigare. Precis som hos människor så ökar risken för cancer ju äldre man blir. En äldre hund har haft längre tid på sig att utveckla tumörer helt enkelt. Med det sagt, så är inte unghundar helt förskonade, de drabbas också av cancer även om det är ovanligt.

Flera behandlingsmetoder

En cancerdiagnos hos din hund är inte nödvändigtvis lika med en dödsdom. Idag finns olika behandlingsalternativ, flera av dem botande. För en cancertumör som inte är spridd och upptäcks tidigt är kirurgi ofta tillräckligt. Men det kan ibland bli aktuellt med kemoterapi (cytostatika). Ja, även hundar kan behandlas för sin cancer tack vare att djursjukvården har blivit så pass avancerad.

Ytterligare en cancerbehandling är strålning som kan användas ensam eller som kompletterande behandling. Val av behandling beror på vilken typ av cancer din hund diagnostiserats med samt egenskaper hos tumören. Ibland kan veterinären som ställer diagnos remittera till onkolog (cancerspecialist) för att säkerställa att behandlingen blir så effektiv som möjligt.

Hundar lever i nuet utan oro

Som hundägare är det inte ovanligt att man oroar sig för hur en cancerbehandling ska påverka hunden. Har man sett vilken effekt dessa behandlingar har på människor så är det inte konstigt att man ställer sig tvekande till att behandla sin hund. Då är det viktigt att känna till att en cancerbehandling inte påverkar hunden på samma som sätt som motsvarande behandling skulle påverka en människa.

För det första så lever hunden i nuet och oroar sig varken för kommande operation eller framtiden i stort. Det får matte och husse ta hand om. Vidare så skulle vi i svensk veterinärvård aldrig utsätta ett djur för lika kraftfull medicinering som sjukvården gör för att behandla en människa. Ett djur får aldrig utsättas för lidande. Vi vill rädda och förlänga liv, men det måste vara ett bra liv under hela processen.

Ha koll med knölkollen

Självklart kan de många behandlingsalternativ som finns kännas som en djungel när man står där med sin lilla (eller stora) hund. Mitt råd är att se till att man har ordentligt på fötterna innan man bestämmer sig för hur man vill gå vidare. Oavsett vilket beslut man som hundägare fattar så är det lättare att leva med ett val som är väl underbyggt.

I likhet med människor, så har hundar större möjlighet till tillfrisknande om man får rätt vård i tid. Ett viktigt tips är därför att göra det till en vana att känna igenom sin hund regelbundet för att upptäcka eventuella knölar. Ta gärna hjälp av AniCuras knölkoll! Var även uppmärksam på ändrade mönster i din hunds beteende och ätvanor. Och kom ihåg; våga sök vård i tid, vi finns här för att hjälp dig och din hund!

Sandra Douglas, chefsveterinär AniCura Sverige

Sandra Douglas är chefsveterinär på AniCura Sverige. Hon har varit veterinär i 14 år och är specialist på hund och katt. Sandra brinner förstås för sitt yrke och sätter alltid djuren i första hand. Hon talar även varmt om sitt intresse för att förbättra verksamheten och är med och utvecklar ett nytt akutsystem för Bagarmossen. Sandra bor i Haninge och är omgiven av djur hemma.

www.anicura.se

Läs mer här:

Så kan du upptäcka knölar på din hund

Aktuellt