Svenska Kennelklubbens viktigaste fråga 2022

Svenska Kennelklubbens viktigaste fråga 2022

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och arbetar för hunden, hundägaren och hundägandet i Sverige och internationellt. Vi har ställt 5 aktuella frågor till Hans Rosenberg, presstalesman för SKK.

Vad är det största som hände i hundvärlden förra året enligt SKK?

Förutom pandemin som drabbade världen ökade intresset för att köpa valp, både i Sverige och i andra länder. 2021 blev den näst största ökningen av antal nyregistrerade rashundar i Svenska Kennelklubbens historia – 62 894 nyregistreringar vilket är en ökning med 10,2 procent i jämförelse med 2020.

Vilken är den viktigaste frågan för SKK inför det kommande året?

Att göra Svenska Kennelklubbens innehållsrika verksamhet ännu tydligare för alla; medlemmar, hundägare, allmänhet och beslutsfattare. Vi vill engagera fler hundägare i allt som rör hund.

”Vi ska väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”, säger Hans Rosenberg.

Varför är detta viktigt?

En öppen organisation där alla känner sig välkomna resulterar i en stark organisation som kan påverka viktiga frågor som rör hund och hundägandet i Sverige.

Vilka positiva effekter har covid fört med sig för hundar har ni märkt?

Att fler människor har skaffat sig hund under 2020 och 2021.

Finns det några negativa effekter?

Om rätt hund inte kommer till rätt familj kan det bli problem, därför är det alltid viktigt att köpa rätt ras, hos rätt uppfödare och att ha mycket tid för sin nya familjemedlem.

Aktuellt