Vilken är hundars hemliga superkraft?

Vilken är hundars hemliga superkraft?

Hundar är fantastiskt intelligenta. De hjälper oss att spåra droger, sjukdomar, de fångar tjuvjägare och räddar liv i fjäll och till sjöss. Men kanske deras största superkraft är något helt annat? Nämligen kärlek.

I boken Dog Is Love: Why and How Your Dog Loves You  skriver beteendevetaren Clive D L Wynne, professor i psykologi vid Canine Science Collaboratory vid Arizona State University i Tempe att det är kärlek som är hundarnas hemliga supermakt. Inte intelligens.

”Anledningen till att hundar är våra bästa vänner är inte för att de är smarta, utan för att de är byggda för att älska oss tillbaka.”

I boken beskriver Wynne hur han och hans medarbetare identifierade hur hundars strävan att bilda starka känslomässiga anknytningar är kopplad till gener. Dessa gener som, när de muteras hos människor, kan leda till en mycket sällsynt sjukdom som kallas Williams-Beurens syndrom.

”Ett av kännetecknen för detta syndrom är en extra benägenhet att bilda varma känslomässiga band. Dessa personer uppfattas ofta som mycket kärleksfulla och tillgivna av sin omgivning. Precis som vi ser hos våra hundar,” skriver Wynne.

Hundar programmerade för kärlek

Wynne hänvisar också till forskare i Atlanta, Georgia, som har identifierat hur belöningscentren i hundarnas hjärnor tänds när de på något vis påminns om en människa de tycker om. Och forskare i Tokyo har visat hur nivåerna av ”kärlekshormonet” oxytocin stiger hos människor, men även deras hundar, när de ser varandra in i ögonen. Dessa och många andra studier visar oss hur kärlek är programmerad i den innersta kärnan hos hundar.

Ja, det här är väl inget nytt tänker de flesta hundägare. Det har vi vetat om sen länge. Men Wynne menar att det är just detta som skiljer hundar från andra djur. Att det är hundarnas kärlek mer än deras intelligens som gör hundar till vårt mest älskade husdjur? Han säger att han inte tror att hundar har unika färdigheter i att läsa mänskligt beteende.

Kärlek är hundarnas hemliga supermakt

”Det är inte så att jag inte tror att hundar som lever som husdjur inte är mycket känsliga för vad deras folk gör. Jag vet hur fantastiskt anpassad till sin människa en hund kan vara. Mitt problem är att jag inte tror att dessa färdigheter är unika för hundar.”

Så om det inte är något i deras intelligens som gör hundar så väl lämpade att leva med människor, vad kan det vara?Det var Wynnes familjs nya hund, Xephos, som la den sista lilla pusselbiten på plats. Den som resulterade i att forskningen blev en bok. Wynne beskriver Xephos som kanske inte världens smartaste hund, men vad hon saknade i intelligens kompenserade hon på annat vis.

”Det var Xephos som lärde mig vad nästan alla hundägare redan vet: Det är deras obegränsade förmåga för kärlek, inte någon distinkt form av intelligens, som utmärker hundar. Kärlek är hundarnas hemliga supermakt.”

Vill du läsa mer finns Wynnes bok att beställa på bland annat Amazon.

Aktuellt