Våld i nära relation: Vad händer med hunden?

Våld i nära relation: Vad händer med hunden?

Många som lever i en våldsutsatt relation skulle kanske våga lämna sin skadliga tillvaro om de bara visste att hunden i hemmet inte skulle fara illa. Men hot från den våldsamma, om att hunden kommer att misshandlas eller rent av dödas om partnern lämnar, är något som gör att många väljer att stanna.

Skyddat boende

Hjälp med skyddat boende finns för den behövande, och möjlighet att ta med sig hunden dit funkar ibland, men inte alla gånger, då många boenden inte tillåter husdjur.

Tillfälligt hem

VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, är en ideell organisation som kan hjälpa till att tillfälligt erbjuda ett hem för husdjuret, där det kan vara tryggt medan den våldsutsatta lever i skyddat boende. VOOV samarbetar blanda annat med polis och socialtjänst. Genom en kontakt med någon av dessa, eller med Kvinnofridslinjen så får man veta mer om hjälp genom VOOV går att ordna.

Läs mer om organisationen VOOV här

Aktuellt