Vad är MI?

Vad är MI?

Vad är egentligen MI, mentalindex? Collie var den första rasen att få MI, och i Svenska kennelklubbens projekt är rhodesian ridgeback först ut att få mentalindex.

Just nu står SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, i startgroparna för att påbörja arbetet med mentalindex tillsammans med rasklubbarna för nova scotia duck tolling retriever och perro de agua espanol. Collie var första ras att få mentalindex. Deras index är baserat på Svenska Brukshundklubbens Mentalbeskrivning Hund, MH. I Svenska kennelklubbens projekt är rhodesian ridgeback först ut att få mentalindex.

Hjälp när man planerar sin avel 

MI är ett värde som kan vara till hjälp när man planerar sin avel och väljer avelsdjur. Det ger ett statistiskt mått, ett uträknat värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för ett antal olika egenskaper. 

Dessa värden, som kallas ”avelsvärden”, kan användas för att genomföra avelskombinationer som har större chanser att ge avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas, skriver Svenska kennelklubben. Mentalindex kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet. Men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig avseende de egenskaper som indexet omfattar.

Känna sin hund bättre

”Det kan vara bra för att lära känna sin hund ännu lite bättre. Men också för att uppfödaren ska kunna utvärdera sina kullar mentalt. Och för att rasklubben ska kunna sätta upp mål och strategier för aveln inom rasen”, säger Helena Frögéli, avelskonsulent på Svenska kennelklubben.”

”Att avla för olika mentala egenskaper är klurigt då hundars beteende beror på såväl arv som miljö”, säger Helena. ”Det är svårt att avgöra vad i hundens beteende och mentalitet som beror på medfödda egenskaper kontra vad som beror på att den är tränad av en skicklig dressör. Genom att sen använda resultaten från BPH och sammanställa dem till ett mentalindex får uppfödare och klubbar en så bra förutsägelse som möjligt om vad en hund kan antas nedärva till sina avkommor.”

Ett statistiskt mått

Man beaktar både avelsdjurens egna egenskaper, och egenskaper hos deras släktingar som till exempel föräldrar, syskon och tidigare avkommor. Att själv, på ett överskådligt vis, manuellt sammanställa data från alla släktingars mentalbeskrivningar är näst intill omöjligt. Det är det som mentalindex hjälper oss med.

”Projektet är fortsatt ett pilotprojekt. Men förhoppningen är att mentalindex så småningom ska införas för de raser och att klubbar som är intresserade och där så är möjligt, säger Helena. Det krävs att tillräckligt många hundar har deltagit på BPH och att det finns beteendevariation bland rasens hundar för att mentalindex ska vara möjligt att ta fram.

Alla hundar är olika

”Alla hundar är olika, både som raser och individer. Det är precis så som det ska vara! Men, att kunna förutse hur en hund blir är något som många önskar och mentalindex kan då vara ett stöd på vägen”, säger man på SKK, Svenska kennelklubben.

Aktuellt