Upptäck knölar på ett tidigt stadium – gör så här!

Upptäck knölar på ett tidigt stadium – gör så här!

”Det är dags att öka kunskapen om tikarnas vanligaste cancersjukdom! Precis som hos människor är tiden avgörande för tikens överlevnad och framtida hälsa. Här har hundägaren en avgörande roll att hjälpa tiken genom att upptäcka knölar så tidigt som möjligt”, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Varje år drabbas mer än 5 000 tikar i Agria Djurförsäkrings bestånd av juvertumörer. Risken att drabbas av juvertumör ökar med tikens ålder och är vanligast hos medelålders och äldre okastrerade tikar, men ökningen sker redan från att tiken är fem, sex år gammal. Tikar som inte ska verka i avel och kastreras tidigt löper mindre risk att drabbas. Vissa raser drabbas oftare som exempelvis boxer, engelsk springerspaniel och dobermann.

– Ta för vana att känna igenom tikens juver minst en gång i månaden. Då kan du upptäcka knölar på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för prognosen om det handlar om en elakartad tumör, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring. Foto: Agria

Symtom

De vanligaste symtomen är samma som hos kvinnor, det uppstår en eller flera knölar i juvervävnaden. Undersök hunden genom att lägga den på sidan och känn igenom längs med båda juverraderna från frambenen till ljumskarna.

Tikens juver sitter utmed bukens och bröstkorgens undersida och knölen uppkommer ofta i de bakre juverdelarna, men alla juverdelar kan drabbas. På ett tidigt stadium kan tumörer känns som riskorn eller grus. En knöl eller ojämn struktur i juvret är inte alltid detsamma som en tumör.

Blir tiken frisk igen?

Ungefär hälften av tumörerna i juvret är godartade och har god prognos. De elakartade tumörerna kan sprida sig, bland annat till lungorna och då är prognosen betydligt sämre. På kliniken undersöks tiken och vid behov opereras den så snart som möjligt.  Ett cellprov kan ibland ge viss vägledning men för exakt diagnos och prognos krävs ett vävnadsprov i samband med operation.

Hur behandlas juvertumörer?

Vid en juvertumör behandlas hunden genom operation.  När det är aktuellt att behandla tiken bör operation göras så snart som möjligt efter upptäckt av de misstänkte tumörerna. För att utesluta spridning av elakartade tumörer brukar lungorna röntgas innan veterinären beslutar att operera tiken. Om tumören har spridits är prognosen alltför dålig och operationen kommer inte att hjälpa hunden.

Källa: Agria.

Aktuellt