Uppfödningsstrategier som kan förstöra

Uppfödningsstrategier som kan förstöra

Att vara hunduppfödare är ett stort ansvar. Det börjar med avelsarbetet och slutar med den första uppväxttiden. Blir det mer rätt än fel får valpen en bra start i livet. Som valpköpare bör du vara noga med ditt val av uppfödare, det är din uppgift att säkerställa att just din valp fått en bra start i livet.

Att avla på osäkra, stressade, rädda hundar eller individer som uppvisar aggression är sällan en bra start. Seriösa uppfödare vet det och premierar mentala egenskaper lika högt som exteriöra. De flesta har även god kunskap om vad valpens första uppväxttid bör innehålla och vad som bör undvikas. Men tyvärr inte alla.

Du som valpköpare bör därför nyttja konsumentmakten och göra ett aktivt val genom att tänka kritiskt och ställa många frågor. En bra uppfödare kommer inte tycka att du är krånglig, bara noggrann och mån om din valp. De utan något att dölja är oftast generösa med information och välkomnar besök när valparna är gamla nog.

Säkerhet

Se över om uppfödningsmiljön verkar säker, ur ett smittskydds- och skaderiskperspektiv. Står det bråte som kan falla på valparna lite varstans? Är det rent och fräscht i valphagen och bolådan?

Stämningen

Känn även in stämningen. Är besöket stressat eller råder det ett lugn i hemmet? Hur agerar uppfödaren med valparna? Är det trygga, lugna händer som lyfter eller föses valparna runt ovarsamt. Hur ser valparna ut att reagera på uppfödarens närvaro? Dina observationer kan ge dig värdefull information om din valps första tid i livet. Att det är lugnt, sansat och att de behandlas hänsynsfullt är avgörande för din valps framtida känsloliv.

Barn

Finns det barn i hemmet? Kanske grann- eller barnbarn som kommer på besök? Om så be att få se på deras samspel med valparna. Valpar som lyfts av barn, gosas med på sin egen bekostnad eller stojas runt med i tidig ålder blir lätt stressade kring barn som äldre. Det är ett problem du vill undvika oavsett om du själv har barn eller ej.

Andra hundar

Hur ser hemmets andra hundar ut att agera och må? Får äldre hundar härja fritt med valparna? Eller hålls de avskilda? Du vill gärna att lugna, trygga äldre hundar då och då umgås och socialiserar med valparna. Däremot bör ingen valp behöva vara en måltavla för en hund som inte mår bra eller användas som leksak av en ivrig unghund.

Matdags

Be att få se på när valparna utfodras. Råder ivriga tjut och kapplöpning till skålen vill du granska om någon av valparna verkar tunn. Får alla mat så att det räcker? Kivas det kring maten? Om så är risken att din valp lär sig resurskonkurrens oroväckande tidigt. Valpar bör fodras i ett längre tråg eller i en skål per valp, istället för en rund skål valparna knappt får plats runt. Är det en stor kull kan de även behöva dias i mindre grupper för att minska hets och konkurrens. En påläst uppfödare vet risken i brist på matro. Säkerställ att din uppfödare tänkt på detta.

Resurser

Se även över om samtliga valpar kan få tillgång till vatten, liggplats och leksaker utan att behöva kivas alltför mycket med sina syskon. Sådant som varit en bristvara tidigt kan nämligen en hund känna behovet av att försvara som äldre.

Rusta för livet

Du vill även ta reda på om och hur valpen rustas för livet utanför uppfödarens hem. Blir bilfärden hem med dig valpens första åktur? Har de små miljötränats lättsamt? Eller främst vistats i uppfödarens hem och på tomten? Har valpen träffat nya, trevliga människor? Om uppfödaren svarar ja på samtliga frågor ställer du följdfrågor som säkerställer att allt detta inte skedde vid senaste veterinärbesiktningen och enbart då. Det är viktigt att din valp fått möta världen innan det är dags att byta miljö.

Rutinen vid hämtning

Fråga gärna hur rutinen är kring hämtningen av valpen. Du vill veta hur avvänjningsprocessen ser ut innan valpen hämtas. Det är bra om din valp fått öva på att vara ifrån sina kullsyskon och sin mamma i korta stunder innan det är dags att flytta hemifrån.

När dagen kommer är det med fördel uppfödaren som hämtar valpen från mammatiken innan du kommer. Du och din valp bör även få tid att knyta an innan det är dags att fara hem. En sansad överlämning är bättre än en abrupt.

Du kan be om att få med dig en filt (lämna en vid ditt första besök för detta syfte) som luktar av syskonen och mammatiken. Det kan vara en avgörande trygghet för din valp i sitt nya hem.

Din tur

Förutsatt att avelsarbetet gjorts väl och uppväxttiden varit gynnsam har din valp en oerhört god grund att stå på. Men det ger inga garantier, bara bättre förutsättningar. Du kan inte luta dig tillbaka och förvänta dig att kamma hem en trygg hund per automatik. Efter att du fått hem din valp är det din tur att ta över och fortsätta det viktiga arbete uppfödaren lagt grunden för. Din valp kommer behöva fortsatt miljöträning, socialisering, övning som möjliggör vård, ensamhetsträning och mycket annan träning som gör din hund orädd. Det är att ha valp. Det är krävande, tar tid och engagemang. Så se till att ge dig och din valp de allra bästa förutsättningar för att lyckas, var kritisk i ditt val av uppfödare.

Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images. Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör. www.carolinealupo.se

Aktuellt