Tumörspecifik behandling av hundar visar på lovande resultat

Tumörspecifik behandling av hundar visar på lovande resultat

Scandinavian ChemoTech ABs dotterbolag Vetiqure har meddelats att två hundar har tillfrisknat efter att ha behandlats med dess tumörspecifika elektroporationsbehandling (TSE) på veterinärsjukhuset FloridaWild.

Under utvärderingen har ett antal behandlingar genomförts på hundar. Dr. Pamela Schrager som lett utvärderingen, menar att de resultat man hittills sett av behandlingarna varit mycket lovande.

Framgångsrik behandling

I ett fall rapporteras att en hund, som lider av osteosarkom, eller skelettcancer i käken (gommen), inte längre har spår av tumören efter två behandlingar. Hunden ska följas upp månatligen för att säkerställa att tumören inte kommer tillbaka eller att det uppkommit metastaser, vilket för närvarande inte är fallet, enligt Dr, Schrager.

– Efter två behandlingar med TSE finns det inga tydliga tecken på osteosarkom i käken. Min sjukhuspersonal och ägaren var glada över framgången med denna behandling och potentialen för att den skulle kunna hjälpa så många fler patienter. Jag blev också särskilt glad över det faktum att den normala vävnaden hade kunnat sparats på ett fint sätt. Käken hade läkt fint på den plats där tumören var, utan att det krävdes någon sårvård eller ingrepp för att uppnå det, kommenterar Dr. Schrager.

Kraftigt reducerad tumör

I ett annat fall rapporteras att en hund med en nervskidetumör i tassen svarat mycket bra på TSE-behandlingen med en kraftigt reducerad tumör. I detta fall har fyra behandlingar genomförts, varefter hunden springer och leker obehindrat. Ytterligare en behandling ska utföras inom kort.

– Den fjärde TSE-behandlingen för nervskidstumör i hennes vänstra framfot gav en mycket större inverkan på tumörstorleken. Det uppkom en betydande svullnad av foten efter behandlingen, men hon har sedan stadigt förbättrats under de sex veckorna efter behandlingen med betydande minskning av tumörstorleken, säger Dr. Schrager.

Lovande för fortsatt arbete

I en kommentar till resultaten säger Scandinavian ChemoTechs vd, Mohan Frick:

– Det är mycket glädjande att se så bra resultat redan i de tidiga behandlingarna på FloridaWild. Resultaten tyder på att det finns botande effekter av att använda TSE på cancertumörer, vilket är mycket lovande för vårt fortsatta arbete. Det är dock för tidigt att säga om dessa hundar faktiskt har återhämtat sig helt, men det visar på den goda effekt som vi tidigare också sett på hästar.

Källa: Scandinavian ChemoTech

Aktuellt