Så valpsäkrar du ditt hem

Så valpsäkrar du ditt hem

Valpar är precis som småbarn nyfikna av sig och de undersöker allt med munnen. Lägg dig på golvet och titta på vad som finns på valpens nivå. Småsaker, papperskorgar, rengöringsmedel med mera måste tas bort.

Göm sladdar. Fäst eller ta bort elsladdar så att valpen inte frestas att tugga på dem.

Spärra av. Sätt upp grindar till de rum där du inte vill att valpen ska vara. Kanske har du olämpliga saker framme, kanske en brant trappa, kanske är du rädd om mattorna. En vanlig barngrind fungerar utmärkt.

Hägna in tomten. Allra billigaste valphagen gör du med ett kommpostgaller från trädgårdsbutiken. En sådan hage är också lätt att utöka med flera sektioner.

Plocka undan. Ställ undan olämpliga saker som befinner sig i valphöjd.

Säkra trädgården. Ta bort eller placera kompostgaller runt giftiga växter i trädgården. Kolla också att det inte finns utrymmen under trappor eller uthus där valpen kan krypa in och fastna.