Inte lätt att vara mamma om man är … pappa

Inte lätt att vara mamma om man är ... pappa

Man kan ju bli lite trött av ungarna. Helt klart. I synnerhet om man inte har fysiologiska möjligheter att dia dem, fast de tror det. Man kan alltid erbjuda lite pälsig värme och kärlek dock.