Tikar mindre allergiframkallande än hanhundar

Tikar mindre allergiframkallande än hanhundar

En ny studie gjord av forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet visar att astma inte är lika vanligt i familjer med tikar än i de med hanhundar. Förekomsten av astma var också mindre i hushåll med flera hundar.

Varför hundens kön påverkar astma- och allergiförekomsten är inte helt klart.

– Den frågan kan inte vår studie besvara. Det är dock känt att hundens kön kan påverka hur mycket allergiframkallande ämnen som avges. Det är också visat att okastrerade hanhundar avger mer av ett särskilt allergen än kastrerade hanhundar och tikar, säger forskaren Tove Fall till UNT.

Allergivänliga hundar minskar inte risken för barnastma

Samma studie visade också att växa upp med flera hundar är kopplat till lägre risk att utveckla astma. Däremot fann forskarna ingen koppling mellan allergivänliga hundraser och minskad risk för astma.

Tidigare studier har visat ett samband mellan att växa upp med hund och lägre risk för astma i skolåldern. Men det har varit okänt hur hundens egenskaper påverkar. I den nya studien har forskarna försökt ta reda på hur  kön, ras, antal hundar eller hundens storlek påverkar risken för astma och allergi bland barn med hund i hemmet under det första levnadsåret.

Hundens kön kan påverka

– Hundens kön kan påverka mängden allergen som avges. Man vet att okastrerade hanhundar avger mer av ett särskilt allergen än kastrerade hanhundar och tikar. Några hundraser beskrivs dessutom anekdotiskt som hypoallergena eller allergivänliga och anses vara mer lämpliga för personer med allergier. Men det finns inga vetenskapliga bevis för detta, säger Tove Fall, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Tove Fell har lett studien tillsammans med professor Catarina Almqvist Malmrosvid Karolinska institutet.

I studien ingick alla barn födda i Sverige från 1 januari 2001 till 31 december 2004 med hund i hushållet under det första levnadsåret, närmare 24 000 barn. Uppgifter ur svenska befolknings- och hälsoregister länkades anonymt till två hundägarregister från Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben. Hundarna kategoriserades efter kön, ras, antal hundar och storlek. Liksom om de var av raser som ofta omtalas som hypoallergena.

Hund minskar risken för astma

Forskarna studerade sedan sambandet mellan hundens egenskaper och risk för astma- och allergidiagnos eller utskrivna astma- eller allergimediciner vid sex års ålder. I analyserna tog man hänsyn till alla störfaktorer som kan tänkas påverka, såsom astma och allergi hos föräldrarna, var man bor och antal syskon.

Resultaten visade att förekomsten av astma vid sex års ålder var 5,4 procent. Barn med enbart tikar i hemmet hade 16 procents lägre risk för astma än med barn som vuxit upp med hanhundar. Men att leva med en hanhund ökade inte risken för astma jämfört med att inte ha någon hund alls. Barn med två hundar eller fler hade 21 procents lägre risk för astma än dem som endast hade en hund.

Barn vars föräldrar hade astma och allergi hade oftare hundraser som beskrivs som hypoallergena jämfört med barn till föräldrar utan astma eller allergi, 11,7 procent mot 7,6 procent. Exponering för dessa raser var förknippad med 27 procents högre risk för allergi, men ingen ökad risk för astma.

Högre ärftlig risk

– Troligen kan denna ökade allergirisk förklaras av att det finns en högre ärftlig risk i familjer som väljer att ha ”allergivänliga” hundar. Dessa hundar faktiskt inte avger mindre allergen än andra, säger Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Fynden bör tolkas med försiktighet. Vi kan inte uttala oss om faktiska orsakssamband. Det behövs studier där man även kan se på skillnader över tid, mäta allergiförekomst med biomarkörer och ta hänsyn till mikrofloran, fortsätter hon.

Källa: Lifescience Swed

Aktuellt