Tajgafästing ökar i utbredning

Tajgafästing. Foto: SVA 

Rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt

Tajgafästing ökar i utbredning

Både tajgafästing och vanlig fästing är bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. Tajgafästingen kan dessutom bära med sig en farligare typ av TBE-virus

Men tajgafästingen är inte en ny art för Sverige. Man har tidigare hittat etablerade populationer  i områden längs Norrlandskusten. Från insamlingen  som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjorde förra året fick man in ett tjugotal tajgafästingar från norrländska kommuner, både vid kusten och från inlandet. Fynden från inlandskommunerna tyder dock på att tajgafästingen troligen har spridit sig till nya områden för Sverige.

Farligare typ av TBE

Tajgafästingen kommer österifrån och kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, fästingburen hjärnhinneinflammation, än den vi nu har i landet. Den kan också bära på traditionella smittsamma bakterier som borrelia och anaplasma.

– Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. Betydelsen av att fästingar sprids norrut, den ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland, och sambandet med en eventuell ökning av fästingburna sjukdomar är inte helt klarlagd, säger Anna Omazic.

– Man bör tänka på att fästingar är effektiva smittbärare och att deras utbredning påverkas av klimatförändringen.

Fynd i nya områden

Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar, Ixodes persulcatus. Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu åter om hjälp med att samla in fästingar. Denna gång vänder sig myndigheten till människor i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Fästingen får gärna ha suttit på tama eller vilda djur, människa eller hittas fri i miljön.

Skicka in fästingar så här

Om du vill skicka in din fästing till SVA: Förpacka fästingen i en väl försluten plastpåse, och därefter i ytterligare en plastpåse. Om fästingen lever lägg den i frysen cirka en timme innan den skickas. Om fästingen är blodfylld får du gärna lägga lite papper eller annat skydd runt fästingen. Då  klarar den transporten utan att gå sönder. Flera exemplar får skickas in. Först ska man dock fylla i ett formulär på SVA:s *webb. Glöm inte att märka förpackningen genom att texta ditt för- och efternamn samt mobilnummer, uppmanar SVA. Insamlingen startar 2 maj 2019 och pågår till 31 oktober 2019.

Insamlingen av fästingar ingår i det stora forskningsprojektet CLINF. Projektets övergripande mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar, som kan drabba både djur och människor. Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som kan bära med sig farliga smittämnen på sin väg norrut i den nordiska regionen och i Ryssland.

SVA kommer under våren att gå ut med ytterligare ett upprop, då om insamling av exotiska fästingar från hela Sverige.

Läs mer

*Formulärsida för rapportering av fästingar

Nyhetsbrev

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Hund hos veterinär

Distriktsveterinärerna: Hjälp finns om hunden blir akut sjuk

Bloggar

Blodgivare

Hundar som räddar (varandras) liv

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret