Magomvridning vanligast på sommaren

Farligt låta hunden leka med vattenstrålen

Var försiktig om hunden leker med vattenstrålen.