Carros blogg:

Till alla vackra väktare

Koi släpper alltid in de jag anser välkomna, vi har tränat på det med. Utanför s...