Hundens historia

Balto och Togo – slädhundarna som räddade difterismittade barn

Genom isstormar och i extrem kyla fraktades år 1925 medicin med hundspann hundra...