Veterinären svarar

Kan jag smitta hunden med min förkylning?