Så skapas en hundras

Man brukar säga att alla hundraser är blandraser från början. Men hur blir egent...