Ett förändrat klimat kan utsätta våra hundar för nya risker

Ledande forskare i Europa bekräftar att ett varmare och mer ostabilt klimat kan påverka husdjurs häl...