Labradoren stärker sitt grepp och staffen klättrar