Labradoren stärker sitt grepp och staffen klättrar

Labrador retriever stärker sitt grepp som Sveriges populäraste ras med flest antal nyregistrerade hu...