Vaccinationer – rätt skydd är viktigt

Att undvika smitta kan vara väldigt svårt, men att agera förebyggande är viktigt!