Kishu – ny hundras från Japan

Under 2020 registrerades den japanska hundrasen kishu för första gången i Sverige.