Experterna svarar:

Varför hetsäter vår hund gräs?

Vi fick en fråga till våra experter. Vad gör man med en hund som hetsäter gräs? ...