Hundens hälsa

Är din hund för tjock?

Man talar allt oftare om att hundars fysik går åt samma håll som för människorna...