Passa dig för ehec-bakterien

Se upp för Ehec-bakterien. Tvätta händerna!