Labradorer försöksdjur vid Göteborgs universitet

Trots att forskningen går framåt pågår fortfarande djurförsök på bland annat hun...