Kraftig ökning av juvertumörer på hundar

Mellan åren 2014-2018 ökade antalet hundar som drabbats av juvertumör med 20 pro...