Ingen hund i de nordiska vargarna

De vargar vi har i Skandinavien saknar tydlig inblandning av hund visar ny forskning.