Sveriges hundar har dålig tandhälsa enligt ny studie

Sveriges hundar har dålig tandhälsa enligt ny studie

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar. Störst är problemen hos vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag. Det visar Karolina Enlund i sin doktorsavhandling, som bygger på en stor enkätstudie riktad till såväl hundägare som personal på djurkliniker.

Tandköttsinflammation och tandlossning är mycket vanligt hos hundar – precis som hos människor – och över 80 procent av alla hundar över tre år anses vara drabbade. Trots detta har vi tidigare haft ganska dålig kunskap om hur hundägare sköter om sina hundars tänder.

Kartlagt hundtandvården

Nu redovisar veterinär Karolina Enlund från SLU sitt doktorsarbete, där hon har kartlagt hundtandvården i Sverige genom enkätundersökningar riktade till hundägare, veterinärer och djursjukskötare. Nästan 70000 personer svarade på enkäterna och intresset och engagemanget för ämnet var enormt.

Ovanligt med daglig tandborstning

Sjukdomarna innebär en inflammation av vävnaden runt tanden och kan så småningom leda till att tänder förloras. Det bästa sättet att förebygga tandlossning är daglig tandborstning, men trots det var det bara 4 procent av hundägarna som uppgav att de borstar tänderna på sin hund varje dag.

Många har tandsten

I avhandlingen framgår också att nästan 40 procent av hundarna har tandsten i någon utsträckning. Och var tionde hundägare visste faktiskt inte om att hunden hade tandsten. Ett skäl till det kan vara att de inte känner till hur tandsten ser ut, men det visade sig också att 25 procent av ägarna hade svårt att undersöka hundens tänder. Allra svårast upplevde ägare till raserna mops (71 %), chihuahua (52 %) och yorkshireterrier (50 %) att det var. Den vanligaste orsaken var att hunden inte ville samarbeta.

– Vi tror att det behövs mer information och hjälp till hundägare, och mer träning tidigt i hundens liv för att kunna upptäcka eventuella problem i tid, säger Karolina Enlund.

Dålig andedräkt kan vara ett symptom

Det var nämligen också vanligt med symtom som enligt tidigare forskning kan kopplas till inflammation i munnen, såsom dålig andedräkt och lättblödande tandkött. Hälften av hundägarna upplevde att hunden hade dålig andedräkt i viss utsträckning. Av de hundägare (ungefär hälften) som någon gång ibland gjorde rent i hundens mun med tandborste eller dylikt var det fler än en tredjedel som upplevde blödande tandkött ibland, vilket oftast beror på att hunden har tandköttsinflammation orsakad av att tänderna borstas alltför sällan.

– Inflammationen kan komma tillbaka så snart som efter bara ett par dagar utan tandborstning, säger Karolina Enlund.

Tandlossning vanligast bland småvuxna raser

Av samtliga hundar över 6 år hade 19 procent drabbats av tandlossning enligt ägarna, men i vissa raser var det betydligt vanligare, bland annat chihuahua (68 %) och mops (64 %). Mörkertalet tros ändå vara stort, eftersom tidigare studier har visat en ännu högre andel hundar med tandlossning.

Sämst och bäst

Bäst tandhälsa hos hundarna rapporterades från ägare av schäfer, flatcoated retriever och rottweiler. Sämst tandhälsa rapporterades från ägare av chihuhua, yorkshireterrier, chinese crested, dvärg/toy-pudel, cavalier king charles spaniel och mops. Detta överensstämmer med andra studier som har visat att små raser har ökad risk att drabbas av tandlossning.

Viktigt upptäcka problem i tid

Bara 13 procent av hundarna hade någon gång sövts hos veterinär för tandrengöring, trots att regelbunden undersökning och rengöring under narkos rekommenderas för att problem med tänderna ska kunna upptäckas innan det har gått för långt – motsvarande den vård som vi människor får hos tandhygienister.

– Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt.

 

Källa: SLU

Aktuellt