Bästa promenaden – enligt hunden

Bästa promenaden – enligt hunden

Det är det härligt att sitta på balkongen, altanen eller en brygga och se solen gå ned. Men det finns en sak som i alla fall din hund tycker är ännu bättre. Ta en promenad i skymningen.

Text Susann Gson Engqvist, Foto Getty Images

Många väljer att förlägga dagens långa promenad till tidigt på morgonen eller kvällen sommartid, framför allt kanske för att det då är svalare i luften. Tillhör du inte de morgonpiggas skara, är skymningen bästa tiden för en promenad.

När solen börjar gå ned förändras landskapet. Konturerna blir mjukare, färgskalan mer sparsmakad och lugn. Om det nu inte råkar vara en fantastiskt sprakande solnedgång förstås. Det är ju ett skådespel i sig.

Sitt ett skymningspass tillsammans

Ni behöver kanske inte ens gå så långt, ibland räcker det att slå sig ned på något lämpligt ställe, till exempel med utsikt över en åker, en äng eller strandkanten under er promenad. Den som någon gång jagat tillsammans med en hund vet vilken gemenskap och spänning det är i att sitta på pass tillsammans. Det är ju i skymningstid många av de vilda djuren börjar röra på sig. Plötsligt vågar hararna och rådjuren sig ut på öppen mark. Kanske en räv slår en lov, några sångsvanar eller en trana ropar. I tystnaden färdas ljuden långt och förstärks. Även om inte du hör musen eller koltrasten som prasslar i buskarna gör hunden det, liksom den uppfattar ändernas kvällsbestyr i strandkanten.

 I den svala kvällsluften förstärks också dofterna. Här kan vi bara ana all spännande information som drar förbi och sniffas in hundens nos. Att bara sitta och titta på sin hund när den försöker fånga upp ljud och dofter är en upplevelse i sig. Dessutom lär du dig tyda signaler som visar att den uppfattat något intressant, vilket kan vara nog så användbart för att hinna förebygga till exempel en kattjakt. Ser du tecknen i tid, vilket ibland kan vara en tiondels sekund innan hunden agerar, kan du hinna avleda eller stoppa. Dessutom är det utmärkt passivitetsträning. Det kanske ni båda behöver?

Ha hunden kopplad

Det är förstås viktigt att ha hunden kopplad, så att du har kontroll på den och ni inte stör de vilda djuren. Blir den alltför uppspelt av alla intryck blir det också bara stressande för er båda, då får ni skippa spaningen. Hunden måste också känna sig bekväm i skumrasket, inte bli orolig. I den så kallade spökåldern,  blir en del hundar mörkrädda och kan reagera med osäkerhet på det som är nytt. Spökåldern brukar infalla när hunden är runt 6-9 månader. Ja, även det som hunden sett förut och tidigare inte brytt sig om innan spökåldern, kan plötsligt bli väldigt läskig.  Då ska du inte tvinga ut hunden på kvällspromenad utan vänta tills den känns lugn och stabil igen.

Men tänk om det kommer något otäckt?

Sitter ni länge helt tysta och vinden ligger så att er vittring inte sprids finns både chans och risk, att det dyker upp djur som höjer pulsen. Många är oroliga för vildsvin och rovdjur, men risken att de oprovocerat går till anfall om inte hunden börjar jaga efter är mycket liten. Vilda djur är skygga och flyr hellre. Men visst, en älgko med kalv, vildsvinssugga med kultingar eller björnhona med ungar eller ett rovdjur som slagit ett byte kan bli provocerad om ni dyker upp plötsligt och kommer för nära. Att föra liv och kanske sjunga i skogen brukar vara effektivt för att era vägar inte ska korsas i vanliga fall. Men på skymningsspaning är det ju lite annorlunda.

Faran ska dock inte överdrivas. De hundar som skadas eller dödas av vilt är i princip alltid jakthundar under jakt. Det är vildsvinen som överlägset står för flest skador. De få tillfällen människor skadats av vilt har nästan uteslutande sin orsak i att en hund sprungit efter till exempel björn, sedan vänt och kommit tillbaka till husse eller matte igen, för att ta skydd.

Bor du i ett vargrevir eller vet att det finns björn eller vildsvin i området, är det förstås kanske inte världen bästa idé att sitta ensamma i mörkret mitt i skogen. Då kan kanske spaningen förläggas till genom ett stugfönster eller från bilen. Får hunden sitta bredvid dig i framsätet och speja? Veva ner fönstret så ljud och dofter kommer in, så kan det vara minst lika spännande. Ta med fika till er båda.

Aktuellt