Sömnen viktig för hundens välmående

Sömnen viktig för hundens välmående

Kan en hund verkligen behöva sova så mycket som den gör? Ålder, aktivitetsnivå men även sjukdom påverkar hundens sömn. Ny forskning visar hur viktig hundens sömn är.

Kanske du har dåligt samvete där hemma? Du arbetar och din hund sover långa stunder. Men ny forskning visar att hunden behöver sin sömn. 

Hundens ålder har störst inflytande på sömnrytmen och hur mycket sömn den behöver. En vuxen hund sover i mellan 8-16 timmar per dygn, beroende på ålder och aktivitetsnivå. Valpar behöver mer sömn och har ofta en mer oregelbunden sömnrytm än en vuxen hund. De sover cirka 18-20 timmar per dygn. Har du en äldre hund där hemma så vet du att den sover mycket. Äldre hundar behöver mellan 16-18 timmars sömn.

Ny studie om hundens sömn

Forskningsprojektet ”Inflammatorisk respons och sömnrelaterad andningsstörning hos hundar” drivs av Iida Niinikoski vid Helsingfors universitet. Agria SKK forskningsfond har bidrag till forskningsprojektet. Nästan 500 hundar har deltagit i undersökningen och cirka 100 hundar i sömnmätningarna. Här berättar Iida Niinikoski om studiens första resultat.

Sömnen för hundars skiljer sig åt. Valpar sover inte lika mycket som vuxna hundar om natten och är vakna oftare. Äldre hundars nattsömn är ofta uppdelad och när äldre hundar sover på dagen sover de ofta djupt. Till skillnad mot människan som ofta sover i längre perioder under natten så är hundens sömn uppdelad i flera kortare tupplurar som varar i genomsnitt 20 minuter.

Hunden tar powernaps

Hundar tar ofta kortare powernaps under dagen. Även om den normala dygnsrytmen för hunden är densamma som för människan, sova på natten och vara vaken på dagen. Men hunden är bra på, och behöver, ta kortare tupplurar under dagen. Hunden faller lätt in i djup sömn, vilket gör att även kortare powernaps gör nytta. 

Men varför är sömnen så viktig för hunden? Och varför behöver den även sova under dagen? Sömnen påverkar bland annat kroppens försvarssystem, hormonsekretion, termoregulering och ämnesomsättning. Sömnbrist kan orsaka många problem.

”Tecken på att hunden lider av sömnbrist kan vara stress och en känsligare reaktion på miljöstimuli än vanligt. Störningar under sömnen kan också orsaka inlärningssvårigheter samt fysiologiska problem”, säger Iida Niinikoski.

Var uppmärksam på din hunds sömn. Om hunden sover väldigt lite, ofta vaknar och är rastlös, kan det bero på stress eller smärta. En del sjukdomar kan orsaka överdriven sömn. Det är viktigt att kontakta en veterinär för att utesluta fysiska problem. 

Aktuellt