Smart trick för glufsare?

Smart trick för glufsare?


Kolla hur den här hussen löste problemet med att hans hund slukar sin mat i ett nafs.

Aktuellt