Skaffa hund och skjut fram åldrandet

Skaffa hund och skjut fram åldrandet

Att ha ett husdjur kan skjuta fram en del av de negativa aspekter åldrande kan föra med sig. Det visar en helt ny studie som presenterades i förra veckan. Mycket tyder på att äga ett husdjur kan fördröja minnesförlust och kognitiv nedgång. 

Den preliminära studien av forskare vid University of Michigan kopplar samman husdjursägande med fem eller fler år av framskjutet åldrande av hjärnan för de runt 65 år.

Kognitiv nedgång

”Tidigare studier tyder på att bandet människa och djur kan ha hälsofördelar som till exempel sänker blodtryck och stress,” säger Tiffany Braley vid University of Michigan Medical Center. ”Resultaten från den här studien tyder på att husdjursägande också kan vara skyddande mot kognitiva ämnen nedgång.”

Men vad innebär då kognitiv nedgång?Kognitiv nedgång avser vanligtvis en gradvis förlust av kognitiv eller mental förmåga förknippad med åldrande. Vanligtvis är mentalt åldrande förknippat med vanligtvis ofarliga minnesproblem och glömska. Andra förändringar som kan inträffa med kognitiv nedgång är sämre reaktionstid, språkkunskaper och visuell-rumslig förmåga.För majoriteten av äldre anses denna nedgång vara en normal del av åldringsprocessen och är inte vanligtvis en indikation på en sjukdom som Alzheimers.

Minskade långsammare

Studien gick till så att man följde 1 300 äldre vuxna. Alla hade vid starten av studien normala kognitiva färdigheter. 53 procent ägde husdjur och 32 procent av dem kallade sig långvariga husdjursägare. Resterande hade inga husdjur. Studien pågick i sex år. Forskarna fann att kognitiva färdigheter minskade långsammare hos dem med husdjur än hos icke-djurägare. Och ännu långsammare för de långsiktiga djurägarna. 

Olika husdjur

Deltagarna i studien hade olika husdjur, som kaniner, hamstrar, fåglar, fiskar och reptiler, men hundar var vanligast, följt av katter. 

”Tidigare forskning har också identifierat samband mellan interaktioner med sällskapsdjur och fysiologiska mått på stressreducering, inklusive minskningar av kortisolnivåer och blodtryck, vilket på lång sikt kan ha en inverkan på kognitiv hälsa”, säger Jennifer Applebaum.

Aktuellt