Selektiv avel ökar sjukdomsrisken

Selektiv avel ökar sjukdomsrisken

Selektiv avel ökar specifika sjukdomsframkallande mutationer. Det visar ny forskning vid Uppsala universitet. En ras sticker ut i studien.

Som en konsekvens av selektiv avel har specifika sjukdomsframkallande mutationer blivit vanligare hos vissa hundraser. Det framgår av studien ”The genetic consequences of dog breed formation—Accumulation of deleterious genetic variation and fixation of mutations associated with myxomatous mitral valve disease in cavalier king charles spaniels”. Studien är publicerad i tidskriften Plos Genetics i september i år. Flera svenska forskare medverkar, Erik Axelsson, Ingrid Ljungvall, Jeanette Hanson bland annat.

Åtta vanliga raser

Vad man sökte svaret på var om denna uppfödarpraxis med selektiv avel också innebar en allmän ökning av det totala antalet sjukdomsframkallande mutationer per hundgenom. För att få ett svar på den frågan jämförde forskarna mängden skadliga, potentiellt sjukdomsframkallande mutationer, hos hundar. Valet föll på att undersöka åtta vanliga hundraser med varierad grad av intensiv selektiv avel. Tjugo hundar per ras studerades.

Cavalier king charles spaniel

Det man fann var att individer som tillhör en ras, som enligt studien utsatts av en intensiv selektiv avel, cavalier king charels spaniel, bär på fler skadliga varianter än övriga raser i studien.

”Vi upptäckte att individer som tillhör den ras som utsatts för en intensiv selektiva avel, cavalier king charles spaniel, bär på fler skadliga varianter än övriga raser i studien. Det tyder på att tidigare avelsmetoder kan ha ökat de totala nivåerna av skadlig genetisk variation hos dessa hundar.

Skadlig genetisk variation

”Våra fynd är den första tydliga indikationen på en relativ ökning av nivåer av en skadlig genetisk variation hos en specifik ras”, skriver forskarna.” Studien visar att förekommande avelmetoder förmodligen varit förknippade med en ökning av en genetisk belastning hos dessa hundar.”

Vill du läsa mer:

https://journals.plos.org/plosgenetics/article

Aktuellt