Se upp med algblomning!

Se upp med algblomning!

Grumligt vatten behöver inte betyda att det är algblomning. Foto Pixabay

När växtplankton massförökas kallas det för algblomning. Algblomning är i grunden en naturlig process men har under åren blivit allt kraftigare och når ofta sin topp under högsommaren. Hundar som badar och leker i vatten med algblomning kan bli akut sjuka om de blir förgiftade av algerna.

Under varma och vindstilla perioder kan vattnet bli grumligt och ett tjockt gult lager med algblomning kan ligga på ytan. Algerna kan ligga kvar allt ifrån timmar till veckor beroende på vädret.
En del algblomningar består av arter som kan vara giftiga och det är dessa som är farliga för både djur och människor.

Vänta inte med veterinärbesöket

Om du misstänker att din hund blivit förgiftad av alger ska du inte vänta med att åka in till veterinären, ju tidigare behandling kan sättas in desto bättre.
Behandlingen vid algförgiftning kan skilja sig från fall till fall beroende på hur kraftig förgiftningen är samt hur påverkad hunden hunnit att bli.
Kommer man direkt från badet, är det vanligt att veterinären försöker framkalla kräkningar för att tömma magsäcken på alger, blodprover tas för att se om det finns någon påverkan på inre organ, samt hunden blir ofta inskriven på dropp och eventuellt medicinering.

Algförgiftning kan ge nedsatt funktion på levern varpå blodprover brukar tas både vid akutbesöket samt efter ett par veckor.

Symptom på algförgiftning

Det vanligaste symptomen på algförgiftning är

  • Orolighet/darrningar
  • Kräkningar /diarré ev blodiga
  • Bleka slemhinnor
  • Andningssvårigheter
  • Kramper

Förebygg att din hund drabbas

  • Skölj av hunden med rent vatten efter bad i grumlig sjö eller hav. Det grumliga kan vara algblomning.
  • Låt inte din hund dricka av vattnet om det ser ut som det är algblomning på gång.

 

Hur vet man att det är algblomning i vattnet?

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög. Allt grumligt är dock inte algblomning.

 

På SMHI:s webbplats kan du se hur algsituationen ser ut just nu. Klicka här för att komma till sidan.

 

Källa: Väsby Djursjukhus samt Havs- och Vattenmyndigheten

ANNONS

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Vaccinationer – rätt skydd är viktigt

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret