Se upp för ekollon

Se upp för ekollon

Att djur blir förgiftade av ekollon beror på att de innehåller ett ämne som heter tannin och som djur är väldigt känsliga emot. Även hundar som tuggar på ekollon kan drabbas. Tanninet är nämligen frätande och kan skada njurarna och levern. Så håll koll, första symtomen på ekollonförgiftning är, enligt giftinformationscentralen, att hunden blir trött och slutar äta.

Aktuellt