Sällskap anledning till hundköp

Sällskap anledning till hundköp

Sällskap är det främsta skälet till att hundägare skaffar hund. Tre av fyra (74,6 procent) uppger att de främst har skaffat hund av denna anledning. Det näst vanligaste skälet är att husse eller matte vill tävla med hunden i en hundsport.

Hunden är människans bästa vän och fyller många olika funktioner i människors liv. Många ser hunden som ett sällskapsdjur, men det är också vanligt att den används främst som jakthund, vakthund, tjänstehund eller arbetar för oss på andra sätt. Därför finns det också flera olika skäl till att människor väljer att skaffa hund.

För att bringa klarhet i vilka som är de vanligaste skälen har hundbloggen Hund24.se utfört en enkätundersökning där bland andra denna fråga har berörts. 689 hundägare har besvarat enkätfrågorna och berättat vilket som var det främsta skälet till att de valde att skaffa hund. Hela 514 personer (74,6 procent av respondenterna) uppgav att de skaffade hund främst för att få sällskap. 106 respondenter (15,4 procent) uppgav att hundsport var det främsta skälet medan bara en av tio uppgav andra skäl.

– Att sällskap är det främsta skälet till att hundägare skaffar hund är föga förvånande. Det som förvånar mig mest är att ganska många hundägare anger hundsport som det främsta skälet till att de skaffat sin hund, säger Sebastian Liljegren, vd för Contentsmedjan och skribent på Hund24.se.

Vilket är det främsta skälet till att du skaffade hund?

Svaren från undersökning är följande:

 • Sällskap: 514 st
 • Vakt: 3 st
 • Jakt: 34 st
 • Hundsport: 106 st
 • Tjänstehund: 5 st
 • Assistanshund: 1 st
 • Vårdhund 1 st
 • Avel: 12 st
 • Träningskompis: 9 st
 • Gårdshund: 1 st
 • Rädda en hund från avlivning/gatan: 2 st
 • För att en äldre hund ska hinna lära upp valpen: 1 st

Undersökningen genomfördes av Contentsmedjan i september 2022. 689 hundägare besvarade enkätfrågorna. Enkäten innehöll 15 frågor och resultatet finns presenterat i sin helhet på Hund24.se.

Källa: Contentsmedjan

Aktuellt