Sådan herre, sådan hund

Sådan herre, sådan hund

Det finns ordspråk som stämmer väldigt bra med verkligheten. Som sådan herre, sådan hund. För det visar sig att hundägare som själva är mer aktiva, även ser till att sina hundar får mycket träning.

En nygjord studie visar att ägare som själva motionerar ofta också motionerade sina hundar mer. Mer aktiva ägare var också mer benägna att tycka att deras hund hade en idealisk kroppsvikt. Det är också en skillnad mellan olika länder. Fler hundägare i Tyskland tränar sina hundar mer, och de var också mest säkra på att deras hundars vikt var idealisk. Och om nu hunden var överviktig, så ville de inte berätta det.

Begränsa maten

Bland hundar som var 5 år och äldre var det mindre sannolikt att ägaren uppfattade sin hund idealviktig. Och om de hade fått veta att deras hund var överviktig rapporterade de att de försökte kontrollera sin hunds vikt genom att begränsa matintaget. 

Sydney Banton från University of Guelph i Ontario, Kanada och kollegor presenterar dessa resultat i tidskriften Plos one i augusti. Resultaten i rapporten tyder på att många ägare försöker kontrollera hundens vikt genom diet, men inte med träning. Forskarna efterlyser därför att veterinärer får mer resurser för att hjälpa hundägare att utveckla träningsrutiner för att på så vis undvika övervikt hos hundar.

3298 hundägare

Rapporten bygger på resultat där man valde att undersöka en större grupp hundar för att få ett bredare, internationellt perspektiv. Banton och hans kollegor analyserade resultat från en undersökning av 3 298 hundägare som bor i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kanada och USA. Undersökningen innehöll frågor om både ägarens och hundens kost- och träningsrutiner, och varje ägares uppfattning om sin hunds kroppsvikt.

Aktuellt