Så skapas en hundras

Så skapas en hundras

Man brukar säga att alla hundraser är blandraser från början. Men hur blir egentligen en hundtyp en egen hundras?

Text Elisabet Broomé Foto Getty Images

Totalt i världen finns omkring 500 olika hundraser och rasvarianter. När detta skrivs är 353 av dem registrerade i Svenska Kennelklubben. År 2005 var antalet 294, en stadig ökning med andra ord. Men vad är det då som krävs för att en hundtyp ska bli en erkänd rashund?

Avelsarbetets grund

De flesta hundraser har en gång i tiden utvecklats utifrån människans behov såsom exempelvis jakthundar, vallhundar och vakthundar. Och än idag finns det runt om i världen personer som ägnar sig åt att skapa nya hundraser med särskilda egenskaper eller utseende. Detta avelsarbete har sin grund i korsning av olika raser och kan så småningom resultera i en erkänd hundras med rasstandard, stambok och en egen rasklubb. Så har några raser tillkommit, som till exempel miniature american shepherd. Detsamma kan gälla när några uppfödare bestämmer sig att avla fram alternativ från den fastställda standarden. Så småningom kan den kanske erkännas som en egen ras eller variant, som till exempel rasen biewer, ett av våra nyaste tillskott bland raser.

Från hundtyp till erkänd ras

Vad är det då som krävs för att en hundtyp ska bli en erkänd ras? Vi frågade Hans Rosenberg, presstalesman på SKK, Svenska Kennelklubben.

-I Sverige finns bland annat labradoodeln som har blivit en relativt vanlig blandras där flera punkter kan tyckas vara uppfyllda, men där ingen ännu har gjort anspråk på att få rasen erkänd i SKK. SKK har inte som mål att registrera så många raser som möjligt, men däremot varianter som kan bredda avelsbasen på redan befintliga raser.

Varje ras är unik

Men det handlar inte bara om att ”uppfinna” en helt ny ras med vissa egenskaper. Det förekommer att gamla lantraser av hund uppmärksammas och ett avelsarbete inleds för att kunna få en viss lantras erkänd som en hundras i modern mening.Till exempel dansk-svensk gårdshund, tidigare även kallad skånsk terrier och dansk lantterrier. Rasen erkändes nationellt 1987 och arbete pågår att få den internationellt erkänd av FCI. Rasen har sedan gammalt funnits på lantgårdar i Sverige och Danmark. Gårdshunden har använts som vakthund, råttfångare och sällskap.

-Varje ras är unik och framavlad för ett specifikt ändamål. Genom att välja en rashund vet man vilket utseende och vilka egenskaper hunden kommer att få som vuxen, förklarar Hans Rosenberg. Om hundra år ska det exempelvis också finnas en jämthund som kan jaga älg och en bordercollie som utan problem kan valla får. En rashund är registrerad i SKK och har en dokumenterad bakgrund och en härstamning man kan följa i flera led bakåt. Det gäller såväl hälsostatus som eventuella tävlingsmeriter. Uppgifterna är officiella och kan vara till stor hjälp vid valet av valp eller avelshund.

Rashund, blandras eller ?

Ibland vet man exakt vilka hundraser som ursprungligen ingår i en bestämd ras, men i andra fall råder det en betydligt större osäkerhet. Till exempel för att rasen är så gammal och det under flera generationer avlats på individer som liknar varandra och utifrån sitt ändamål.

-Inom SKK, definieras en hund antingen som rashund, blandras eller oregistrerad, säger Hans Rosenberg. En hund utan kända föräldrar registreras som blandras i SKK. För vissa raser krävs också godkänt arbetsprov för att avkomman ska kunna registreras som sin ras. Detta gäller till exempel bordercollie, där båda föräldrarna måste ha godkänt vallhundsprov för att valparna ska registreras som bordercollies. Under de senaste tio åren har 34 607 blandrashundar registrerats i vårt hundägarregister.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa hela artikeln om hur en hundars skapas ska du köpa det senaste numret av Härliga Hund, eller börja prenumerera.

Jag vill veta mer om prenumerationer av Härliga hund

 

Fakta:

För att kunna registrera en hundras i SKK krävs att den antigen är erkänd i ett annat lands kennelklubb, som liksom SKK, är medlem i FCI, Fédération Cynologique Internationale, eller i en kennelklubb som SKK samarbetar med. Den ska ha en godkänd rasstandard skriven på något av FCIs fyra språk samt ha en dokumenterad bakgrund. FCI är den största internationella kennelorganisation med medlemmar från alla världsdelar och har erkänt närmare fyrahundra raser och varianter. Om en ras är erkänd av FCI är det inga problem att få den registrerad i SKK.

 

Aktuellt