Så här många hushåll har hund idag

Så här många hushåll har hund idag

Uppskattningsvis finns omkring 934 000 hundar i Sverige. Antalet hundar fortsätter att öka och enligt en färsk undersökning kan man se att mer än vart 7:e hushåll har hund i vårt land. 

Svenska Kennelklubben, SKK, har tillsammans med Agria Djurförsäkring låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor kring sällskapsdjur till omkring 9 300 svenskar. Enligt undersökningen har 889 000 (20 %) av hushållen katt, medan det finns hundar i 687 000 (15 %) av hushållen. Andelen hushåll med hund är lägre i Stockholm än övriga landet.

5:e studien

Den aktuella undersökningen är den femte studien som gjorts under de senaste 25 åren på uppdrag av Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkring.

– De regelbundet återkommande undersökningarna ger oss en god bild av de svenska sällskapsdjuren och deras ägare, säger Ulf Uddman, vd på Svenska Kennelklubben.

Allt äldre

I den undersökning som gjordes år 2017 konstaterades att bland de svenska hundarna är hälften över 6 år, vilket bekräftas av den senaste undersökningen. Att andelen äldre hundar fortsätter vara på samma höga nivå trots en generell ökning av antalet hundar tyder på att våra hundar blir allt äldre. Orsakerna tros vara flera. En kan vara att 9 av 10 hundar har en veterinärvårdsförsäkring, vilket är unikt – inget annat land i världen har så många försäkrade hundar.

9 av 10 födda i Sverige

Andelen rashundar med registreringsbevis/stamtavla från SKK är 63 procent. 9 av 10 hundar är födda i Sverige och lika stor andel finns ägarregistrerade hos SKK eller Jordbruksverket. Drygt en tredjedel av hundägarna uppger att de är medlemmar i en hundklubb. 38 procent av Sveriges hundar har fått någon typ av tjänst köpt till sig under året. Vanligast är hundtrim, följt av hundkurser och hundpensionat.

Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes under perioden 17–30 november 2020 med en deltagarfrekvens om 64 procent.

* Antalet hundar och hushåll är uppskattade siffror. Totalt finns omkring 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Källa: SKK

Aktuellt