Riksdagsdebatt om hundsmugglig

Riksdagsdebatt om hundsmugglig

Kristdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Magnus Oscarsson ställer en rad frågor till landsbygdsminister Jennie Nilsson om den ökade hundsmugglingen. 

Idag, tisdagen den 19 januari,  kommer landsbygdsministern att få en en rad frågor från Kristdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Magnus Oscarsson gällande det ökade problemet med hundsmuggling. Hundarna föds upp industriellt och fraktas sedan under traumatiska förhållanden till Sverige. Risken för att sjukdomar som rabies återintroduceras är överhängande skriver KD i ett pressmeddelande.

Organiserad brottslighet

Idag är riskerna för rättsliga konsekvenser låga för den som smugglar hundar, samtidigt som det finns en tydlig koppling mellan hundsmuggling och annan organiserad brottslighet.

Höjda straff

”Vi vill höja straffet för hundsmugglingen. Idag prioriterar inte rättsväsendet brottet tillräckligt”, säger Oscarsson och menar att det även behövs ett straffansvar gentemot de som köper insmugglade hundar. Som köpare bör man helt undvika att köpa av andra än tydligt svensktuppfödda valpar.

Läs interpellationen här: 

Se debatten här från och med cirka klockan 13:50.

Aktuellt