Riksdagen skärper straff vid brott mot djur

Riksdagen skärper straff vid brott mot djur

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att ett nytt brott, grovt djurplågeri, skall införas i brottsbalken. Nu gläds organisationen åt att riksdagen har ställt sig på djurens sida och röstade för att straffen vid brott mot djur skall skärpas.

– Det här är en otroligt viktig seger för djuren! Brott mot djur måste tas på allvar och dagens beslut sänder en tydlig signal om att brott mot djur ska tas på allvar och prioriteras av rättsväsendet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Lägst sex månader

Straffskalan för djurplågeri sträcker sig idag från böter till fängelse i högst två år. Lagändringen som riksdagen röstade för idag innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om ett djurplågeribrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, om den har omfattat ett större antal djur eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

– Djurens Rätt välkomnar särskilt att det för grovt djurplågeribrott ska tas hänsyn till om många djur farit illa, vilket är fallet när det gäller till exempel kycklingindustrin. Nästa steg blir att ta itu med de allvarliga systemfel som finns i djurfabrikerna, det är dags att sätta stopp för djurplågeriet en gång för alla, säger Camilla Bergvall.

Anmälningsplikt och sanktionsväxling

Förslaget som riksdagen röstade igenom innebär också andra ändringar än införande av grovt djurplågeribrott, som så kallad sanktionsväxling och anmälningsplikt för kontrollmyndigheterna. Läs mer om vad det innebär samt vad Djurens Rätt tycker om de ändringarna här.

Lagförändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022


Källa: Djurens Rätt

Aktuellt