Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige

Provtagning på en av hundarna i studien. Foto: Maja Malmberg

Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige

Kan hunden bli smittad av corona? Det här är en fråga som oroar många hundägare. Men det finns flera arter av coronavirus. Nu har ett coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar för första gången påvisats bland svenska hundar.

Viruset, som är ett av flera smittämnen som kan orsaka så kallad kennelhosta, kom troligen till Sverige kring 2010. Det visar en ny studie av forskare från SLU, SVA och Uppsala universitet. Möjligheten att ta fram ett vaccin mot viruset bedöms vara stor.

Hundar kan drabbas av två olika coronavirus

Just nu sprids ett nytt coronavirus (SARS-CoV2) som ger upphov till sjukdomen covid-19 globalt. Det orsakar enorma påfrestningar på samhället i allt fler länder. SARS-CoV2 är en av sju arter av coronavirus som orsakar sjukdom hos människor. Men det finns många fler arter av coronavirus hos djur, såsom hundar, katter, hästar och nötkreatur.

Hundar kan drabbas av två olika coronavirus. Ett som orsakar luftvägsproblem och ett som orsakar diarré. Ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i dagarna publicerat den första studie som visar att viruset som orsakar luftvägsproblem förekommer hos hundar i Sverige. Det finns inget rapporterat om att människor skulle kunna få detta virus, och förekomsten i Sverige ska inte ses som en folkhälsorisk.

Kan orsaka kennelhosta

Hundens respiratoriska coronavirus är ett av flera virus och bakterier som kan orsaka kennelhosta. Respiratorisk innebär andningssvikt, innebär att andningen inte fungerar som den ska, vilket leder till syrebrist (hypoxi). Kennelhosta drabbar främst hundar som träffas i större grupper, till exempel på hundtävlingar och hunddagis. Hundar som får kennelhosta får oftast lindriga symptom. Vanligtvis med en torr, hackande hosta, men de kan i vissa fall ta sig uttryck som svårare symptom som lunginflammation.

För att ta reda på hur vanligt detta virus är har forskarna undersökt prover från 88 hundar i Sverige, från Malmö i söder till Härnösand i norr, som drabbades av kennelhosta under åren 2013–2015. Totalt sett var 13 av dessa hundar positiva för hundens respiratoriska coronavirus.

De virus som hittades visade sig vara genetiskt mycket lika, trots att proverna togs under tre år och i olika delar av landet. Den genetiska analysen tyder på att hundens respiratoriska coronavirus kom till Sverige omkring 2010. Hur det har kommit hit kan forskarna i dagsläget inte svara på. Men de kan se att det verkar som att det bara har kommit hit en gång, och att det virus som kom då sedan har spritt sig över landet.

Kan byta arvsmassa

Det svenska respiratoriska hundcoronaviruset är närmast besläktat med coronavirus från en hund som testades i Italien 2005. Det verkar som att de coronavirus som cirkulerar hos hund i Europa ursprungligen har kommit från Asien, även om det saknas data för att kunna säga detta säkert.

Coronavirus har förmågan att rekombinera, det vill säga att byta delar av sin arvsmassa med varandra, och på så sätt skapa nya coronavirus som kan infektera nya värddjur. Denna mekanism var troligen viktig för uppkomsten av SARS-CoV2 och kan även ha spelat en avgörande roll i uppkomsten av hundens respiratoriska coronavirus.

Finns vaccin mot kennelhosta

Det finns ännu inget vaccin för hundens respiratoriska coronavirus. För att kunna utveckla vaccin mot hundens respiratoriska coronavirus är det viktigt att känna till hur viruset ser ut och hur mycket det har förändrats över tid, vilket har undersökts i detalj i denna studie.

– I dagsläget finns det vaccin mot kennelhosta. Dessa ger bara skydd mot två av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta, hundens parainfluensavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica. I framtiden kommer det förhoppningsvis att finnas vaccin som även kan skydda mot hundens respiratoriska coronavirus, säger Jonas Johansson Wensman, en av de övriga forskarna bakom studien.

Vill du veta mer?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301210?via%3Dihub

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/3/respiratoriskt-coronavirus-hos-hundar-i-sverige/

 

ANNONS

Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Veterinären svarar

Hund hos veterinär

Distriktsveterinärerna: Hjälp finns om hunden blir akut sjuk

Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Blodgivare

Hundar som räddar (varandras) liv

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?