Orsaken fortfarande okänd

Från 1 oktober 2019 är det fritt fram för hundar som bor i Norge att tävla i Sverige igen.

Senaste nytt om sjukdomsfallen i Norge

Orsaken fortfarande okänd

Sedan i fredags har Mattilsynet (den norska motsvarigheten till Jordbruksverket) tagit emot åtta nya fall med hundar som har liknande symtom som tidigare fall. De nya fallen är från Oslo, Akershus, Telemark, och Nordland.

Mattilsynet, det norska veterinärinstitutet och universitet för miljö och biovetenskap arbetar fortsatt för att få fram orsaken till sjukdomen.

Kan utesluta fler möjliga källor

Det norska veterinärinstitutet och Mattilsynet menar att man kan utesluta flera möjliga källor till den akuta sjukdom på hundar i fallen som har undersökts. Detta gäller parvovirus och Giardia- och Cryptosporidium-parasiterna. Men insamlingen av information från veterinärer om relevanta sjukdomsfall fortsätter.

Hittills har man fått in 102 svar på fall av blodig diarré från veterinärer till den undersökning som utarbetats av Mattilsynet, Veterinärinstitutet och NMBU Veterinary College. Svaren indikerar en ökning av sjukdomstillfällen med blodig diarré hos hundar från ungefär den 20 augusti i år. Det är en stor mängd data som samlats in. Detta  innebär att bearbetning och analys kommer att ta tid men arbetet fortskrider.

Veterinärinstitutets rapport från förra veckan:

Veterinärinstitutet meddelar att de funnit bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringes hos ett flertal av de obducerade hundarna samt hos flera sjuka hundar. Man kan ännu inte bekräfta att det är orsaken till sjukdomen. Man kommer att fortsätta söka efter Providencia alcalifaciens i prover från flera djur. Att bakterien kan ge diarré är känd sedan tidigare, även hos människor.

Veterinärinstitutet fortsätter att undersöka bakteriemängden i prov från friska hundar. Kartläggningen av hur mycket som normalt förekommer av bakterien är ännu inte klar. Men det verkar som att bakterien förekommer naturligt hos friska hundar.

Undersökning pågår av bakterierna från de positiva proverna för att se om det går att påvisa ett nära släktskap mellan bakterierna. Det kan ge information om det är ett eller flera olika utbrott eller om det är en serie av enskilda fall. Svaret beräknas var klart i dagarna.

Positiv nyhet

Veterinärinstitutet meddelar också en positiv och lugnande nyhet. I rapporterade fall där det finns flera hundar i hushållet är det bara en hund som insjuknat. Detta tyder på att den eventuella sjukdomen inte är väldigt smittsam från hund till hund.

Den norska kennelklubben uppmanar till att följa Mattilsynets riktlinjer för smittan fram tills att orsaken bakom den är fastställd.

Vill du veta mer?

https://www.vetinst.no/nyheter/utelukker-parvovirus-og-to-parasitter

Nyhetsbrev

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Hund hos veterinär

Distriktsveterinärerna: Hjälp finns om hunden blir akut sjuk

Bloggar

Blodgivare

Hundar som räddar (varandras) liv

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret