Okej eller ej i naturen?

Okej eller ej i naturen?

Tack vare Allemansrätten så kan vi här i Sverige röra oss fritt nästan överallt i vår underbara natur, men det finns undantag för både människor och hundar, och dessa finns av någon bra anledning – så ha koll på vad ni får och inte får.

1.

Så länge ni inte går nära privata bostäder eller befinner er i känsliga miljöer så är ni fria att vistas i naturen, även om mark och skog som ni går i är privatägd.

2.

Att tälta en natt eller två på annans mark är tillåtet. Se bara till att ni inte är för nära till exempelvis tomtgränser eller åkermarker. Om ni är ett större sällskap, med flera tält och/eller vill stanna fler nätter än en, så kontakta markägaren om lov.

3.

Ni får plocka blommor, svamp och bär i naturen, men kom ihåg att det finns fridlysta arter som vackert ska få stå kvar. Håll koll så att hunden inte tuggar i sig giftiga svampar och växter.

4.

Håll koll på var ni går fram. Det är inte tillåtet att gå över till exempel nya granplanteringar och där bonden har sina växtodlingar.

5.

I vissa nationalparker och naturreservat gäller inte allemansrätten när det kommer till sådant som till exempel tältning, att ha hunden lös och att elda. Läs på innan vad som gäller dit ni ska.

6.

Om ni kommer vattenvägen så får ni gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör någons tomt, eller som är skyddad för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus ni kan uppehålla er. Här är det alltså åter igen att visa hänsyn som gäller.

7.

Att fiska fritt i alla våra åar och sjöar ingår inte självklart i allemansrätten. Kolla upp vad som gäller med kommunen eller Länsstyrelsen i det län du befinner dig i. Fiskekort eller tillstånd från den som har fiskerätten kan behövas.

8.

Självklart tar vi med oss allt skräp tillbaka hem. Det inte bara ser eländigt ut med en nedskräpad rastplats eller vandringsled, det kan vara en fara både för de vilda djuren och för hundar som kommer efter oss.

9.

Hunden får inte springa lös i skog och mark under perioden 1 mars – 20 augusti. Inte ens under din uppsikt får den lämna din sida. Det här är för att skydda alla djur som har ungar eller ligger på ägg. Att alltid ha hunden i koppel under den här tiden är det bästa. Oavsett tid på året så måste hunden alltid vara kopplad om ni går i renskötselområden, vilket är i större delen av fjällvärlden.

10.

Ledorden som summerar allemansrätten är: Inte störa, inte förstöra. Vi måste hjälpas åt att värna om den här fantastiska möjligheten vi har!

Aktuellt