Nytt sätt att ta sänka på hund

Både människor och djur får en förhöjd koncentration av C-reaktivt protein, CRP, vid inflammationer. Nu blir det lättare att kolla sänkan på hundar.

Om du är sjuk och går till vårdcentralen tar kanske doktorn en så kallad snabbsänka på dig. Då mäter man din CRP-halt i blodet. Har man en hög sänka kan det vara tecken på inflammation och det kan bli lättare för doktorn att ställa diagnos. Detsamma gäller hundar.

Nu finns ett smidigare sätt att kolla hundars CRP. Tidigare har man använt samma metod som för människor, men eftersom hundar reagerar på andra sätt än vi har det inte gett tillfredsställande resultat. En forskningsstudie från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att det snart går att mäta hundars CRP mycket smidigare och enklare än tidigare.

Läs hela studien här!

Aktuellt