Utrymmet krymper för djur i stan

Smådjuren minskar och barnfamiljer skaffar mer sällan hund och katt, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån där man jämförde svenskarnas innehav av sällskapsdjur 2006 med 2012.

Tora Holmberg är sociolog vid Uppsala universitet, forskar om husdjur i stan och skriver på boken ”Zoocities”.

I SCB-rapporten minskade samtliga sällskapsdjur utom hund, som ökade i hushåll utan barn. Andel hushåll som har marsvin hade rasat mest, 68 procent på sex år. Men det var lågt svarsdeltagande, bara 50 procent hade fyllt i enkäten, och resultaten är osäkra.

Hos Svenska kennelklubben har antalet rashundar som registrerats minskat de senaste fem åren.

– Det styrs mycket av ekonomin i vårt samhälle. Man drar in på något och då blir det kanske husdjur. Förr hade jägare flera hundar för olika sorters vilt. I dag har man en allroundhund – där ser vi en minskning, säger Hans Rosenberg, pr-ansvarig vid Svenska kennelklubben.

Städerna förtätas och det är trångt om saligheten på de grönområden som finns kvar.

– I urbaniseringsprocessen blir det en kamp om utrymme. Däri hamnar också hundar och katter. De stör och det blir en ständigt pågående strid om var man får gå med hundar och var katterna ska befinna sig, säger Tora Holmberg. Läs mer på www.svd.se.