Svensk Djursjukvård inför kvalitetsmärkning

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård inför nu i januari 2014 kvalitetsregler för sina medlemmar som sammanfattas i form av löften till djurägarna. Reglerna ställer krav på bland annat tillgänglighet, kompetens hos personalen, professionell behandling och tydlig information. Reglerna synliggörs genom ett sigill.

– Som djurägare är det viktigt att enkelt kunna nå djursjukvården. Det ska också vara enkelt att välja ett säkert och professionellt alternativ. Därför inför vi nu kvalitetsreglerna och genom sigillet kan djurägare se vilka djursjukhus och kliniker som förbinder sig att följa reglerna, säger Maria Lundvall, generalsekreterare i branschorganisationen Svensk Djursjukvård.

Branschorganisationen Svensk Djursjukvårds etikråd har till uppgift att följa upp att medlemsföretagen efterlever kvalitetsreglerna. Kunder och medarbetare kan vända sig till etikrådet om han/hon anser att ett medlemsföretag brutit mot reglerna.

Inför införandet av kvalitetsregler presenteras även en ny undersökning bland Sveriges djurägare som visar att 34 procent av alla djurägare oroar sig allra mest över tillgängligheten till djursjukvård – det vill säga att man inte ska få kontakt med ett djursjukhus eller en veterinär när det behövs. Undersökningen visade även att nästan varannan svensk är djurägare.

– Vi visste att tillgänglighetsfrågan var viktig men är ändå lite förvånade över att den är viktigare än både närhet och pris, säger Maria Lundvall.

Undersökningens syfte var att ta reda på vad som är viktigt när man väljer djurklinik samt vad man oroar sig för. Undersökningen visade att det allra viktigaste vid valet av klinik är personalens kunskap och kompetens. Därefter kommer tillgängligheten som även är det man oroar sig mest för. Vidare tycker 83 procent av djurägarna att det är viktigt eller mycket viktigt att kliniken tar ansvar för hygien och antibiotikaanvändning. Nästan varannan djurägare svarar att en kvalitetsmärkning skulle påverkas deras val av djurklinik.

För mer information kontakta:

Maria Lundvall, generalsekreterare Svensk Djursjukvård, 070-662 60 40

Om Svensk Djursjukvård
Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens branschorganisation. Vi består av våra medlemmar, 140 djursjukhus och djurkliniker som tillsammans står för 76 procent av marknaden. Svensk Djursjukvård företräder hela branschen och är storleks- och ägarneutral. www.svenskdjursjukvard.se